L'objectiu del curs és compartir materials docents, tant de teoria com de pràctica, en valencià i en castellà de l'assignatura d'Estadística II del Grau en Psicologia. En l'actualitat, una part de l'equip docent de l'assignatura, estem fent una actualització dels materials docents per tal de coordinar-los amb altres assignatures que participen en el Pla d'Innovació de Centre de la Facultat de Psicologia. També s'estan adaptant per a passar de fer les pràctiques amb el paquet estadístic SPSS a fer-les amb JAMOVI.

Tipo: Comunitats