En aquest curs, els alumnes del grup BL4 de Tecnicas Instrumentales rebran de forma exclusiva la informació necessària per preparar les pràctiques, així com les peticions de tasques a través de l'aula virtual.

Tipo: Comunitats