Grup de treball de la Comissió Econòmica del Consell de Govern per a la revisió dels models de finançament de despesa de funcionament ordinari de centres i de laboratoris docents.

Tipo: Comunitats