Grup de treball de la Comissió Econòmica del Consell de Govern per a la revisió del model de finançament de despesa de funcionament ordinari dels departaments.Tipo: Comunitats