20 anys d'Aula Virtual

20 anys d'Aula Virtual

per Usuario, Admin -
Nombre de respostes: 0

Al febrer d'enguany s'han complit 20 anys de la posada en marxa, per part del Servei d'Informàtica de la UV (SIUV), de l'Aula Virtual (AV) de la nostra universitat, un projecte pioner en el seu moment a l’àmbit estatal. Es tracta d'una plataforma de gestió de l'aprenentatge que permet administrar els continguts, les activitats i la comunicació requerits en la docència dels estudis de la nostra universitat. La UV ha comptat amb dos plataformes d’AV, en tots dos casos de codi obert: la primera utilitzada va ser “.LRN” que, a partir de l'any 2010, va ser substituïda per Moodle. 

L'AV va suposar incloure una nova tecnologia que millorava els processos d'aprenentatge, i des de llavors ha evolucionat amb la incorporació de ferramentes que han possibilitat una docència més activa i centrada en l'alumnat i amb noves metodologies innovadores d'aprenentatge a la nostra universitat. A més, se n’ha estès l’ús a àmbits diferents a la docència oficial o els títols propis amb la creació de comunitats en AV per a MOOCs, formació especialitzada, gestió administrativa, òrgans acadèmics, etc. 

Aquesta plataforma va ser clau en els anys de la pandèmia de COVID-19 per a superar amb garanties les dificultats que van sorgir. Va permetre la docència i l’avaluació del nostre alumnat, al mateix temps que va servir per a evidenciar que un altre tipus de docència i models d'aprenentatge eren possibles. L'AV té avui més de 500 extensions que permeten, entre altres coses, crear grups, fer diferents tipus de qüestionaris i tasques, tallers, dinamitzar les classes presencials mitjançant activitats de participació,  diferents tipus de videoconferències, l’ús de vídeos interactius, etc., a més de monitorar les activitats de l'alumnat, veure la seua evolució i configurar els processos d’avaluació formativa i sumatòria. 

En els últims quatre anys s'han creat en AV més de 70.000 cursos i comunitats, hi ha més de 280.000 usuaris i usuàries i s'han fet més de 1.470.000 activitats.