Avís LPI


Abans d'adjuntar un material a disposició dels seus estudiants, tingueu en compte que:
  1. Els materials com articles de revistes científiques, capítols de llibre, gràfics, vídeos, fotografies, etc. es troben subjectes a la legislació sobre propietat intel·lectual. El seu ús obliga a la Universitat de València a el compliment de la norma i a l'abonament en el seu cas dels corresponents drets. Aquests drets també afecten la reproducció íntegra d'articles de premsa i, en particular, a les anomenades pràctiques de press-clipping.
  2. Se li informa que vostè és responsable de garantir el compliment de la Llei respecte dels materials que s'incorporen a l'aula virtual.
  3. Abans de pujar un treball propi publicat per un editor comprovi la política de l'editor a l'respecte. Pot consultar: Sherpa / Romeo o Dulcinea (Revistes espanyoles)
  4. Si vol utilitzar materials que són de lliure accés, comparteixi amb els seus estudiants un enllaç directe o verifiqui les seves condicions d'ús. Per a més informació visiti la nostra pàgina sobre «Ús correcte de materials didàctics en l'aula virtual».
  5. Si vol utilitzar materials (llibres i revistes electròniques) subscrits per la Universitat de València ha de compartir amb els seus estudiants un enllaç directe. Consulteu la nostra informació
  6. Qualsevol dubte pot dirigir-se a "La biblioteca respon".