Novetats del lloc

20 anys d'Aula Virtual

per Usuario, Admin -

Al febrer d'enguany s'han complit 20 anys de la posada en marxa, per part del Servei d'Informàtica de la UV (SIUV), de l'Aula Virtual (AV) de la nostra universitat, un projecte pioner en el seu moment a l’àmbit estatal. Es tracta d'una plataforma de gestió de l'aprenentatge que permet administrar els continguts, les activitats i la comunicació requerits en la docència dels estudis de la nostra universitat. La UV ha comptat amb dos plataformes d’AV, en tots dos casos de codi obert: la primera utilitzada va ser “.LRN” que, a partir de l'any 2010, va ser substituïda per Moodle. 

L'AV va suposar incloure una nova tecnologia que millorava els processos d'aprenentatge, i des de llavors ha evolucionat amb la incorporació de ferramentes que han possibilitat una docència més activa i centrada en l'alumnat i amb noves metodologies innovadores d'aprenentatge a la nostra universitat. A més, se n’ha estès l’ús a àmbits diferents a la docència oficial o els títols propis amb la creació de comunitats en AV per a MOOCs, formació especialitzada, gestió administrativa, òrgans acadèmics, etc. 

Aquesta plataforma va ser clau en els anys de la pandèmia de COVID-19 per a superar amb garanties les dificultats que van sorgir. Va permetre la docència i l’avaluació del nostre alumnat, al mateix temps que va servir per a evidenciar que un altre tipus de docència i models d'aprenentatge eren possibles. L'AV té avui més de 500 extensions que permeten, entre altres coses, crear grups, fer diferents tipus de qüestionaris i tasques, tallers, dinamitzar les classes presencials mitjançant activitats de participació,  diferents tipus de videoconferències, l’ús de vídeos interactius, etc., a més de monitorar les activitats de l'alumnat, veure la seua evolució i configurar els processos d’avaluació formativa i sumatòria. 

En els últims quatre anys s'han creat en AV més de 70.000 cursos i comunitats, hi ha més de 280.000 usuaris i usuàries i s'han fet més de 1.470.000 activitats. 

 
Nou programari antiplagi

per Usuario, Admin -


Us informem que, com a resultat de l'última licitació, a partir d'agost de 2024 es canviarà en AulaVirtual el mòdul d'antiplagi. Per això, a partir del pròxim curs 24-25, passarem de l'actual Ouriginal (Urkund) a StrikePlagiarism.

S'aconsella al professorat que descarregue d'Aula Virtual els informes que considere necessari guardar abans de finals d'agost de 2024. Després d'esta data, i fins a finals d'any, estos informes només seran accessible sota petició expressa al *SIUV.

D'altra banda, fins cap d'any continuarà sent accessible la web del programari d'antiplagi Ouriginal: https://secure.urkund.com/login/sign-in per als documents pujats directament

Per a provar el nou sistema d'antiplagi (StrikePlagiarism), es pot accedir a través de l'adreça web https://antiplagio.uv.es.

Salutacions


Nou centre de recursos en espanyol de Wooclap

per Usuario, Admin -


L'eina Wooclap disposa ara d'un Nou Centre de Recursos en Español al qual pots accedir des de: 

https://wooclap.notion.site/Centro-de-Recursos-Wooclap-7a91f36caf834e5f8849096be296bd79

Estos recursos estan dissenyats com una ajuda per a comprendre l'us de l'eina Wooclap, totalment integrada amb AulaVirtual.Temes anteriors...