Site announcements

Idioma del nombre de los cursos de Aula Virtual.

de Usuario, Admin -

Ahora el nombre de los cursos en Aula Virtual aparece en el idioma seleccionado por el usuario.

Aparece en el bloque de "Vista general de cursos" del "Área personal", también, al entrar en la asignatura en la parte central de la página,

en el bloque de la izquierda de "Mis cursos" y en la parte pública de Aula Virtual.

Para que el nombre de la asignatura se muestre en los cursos según el idioma seleccionado por el usuario es condición que en los centros hayan dado de alta 

la asignatura previamente en los tres idiomas.

Aprovechamos para recordar que la selección de idioma que aparece en la barra superior negra de la página de Aula Virtual se refiere a la sesión del usuario.

Si el usuario quiere cambiar el idioma para todas las sesiones entonces lo debe seleccionar como "idioma preferido" en las preferencias del usuario

haciendo clic en el triángulo que aparece junto a la imagen de usuario.

Nou lloc educatiu d'Aula Virtual

de Usuario, Admin -

La Universitat de València ha desenvolupat un nou lloc educatiu emprant la tecnologia Moodle.

En aquest lloc trobareu els cursos del periode académic 2019/2020.

Els cursos i materials anteriors podeu trobar-los al lloc anterior, accesible sota la url https://aulavirtual.uv.es fins al 2 de setembre, a partir d'aquesta data és podrà accedir sota la url https://aulaarchivo.uv.es.

Si vostè desitja importar el contingut del lloc 2018/19 al nou lloc 2019/20 per favor utilitze les opcions copia de seguretat al lloc anterior i restaurar al nou lloc en l'àrea d'administració del curs.

Si desitja ajuda per fer una copia de seguretat se recomana que consulte aquesta guia personalitzada o l'ajuda general de moodle:

-https://docs.moodle.org/37/en/Course_backup
-https://docs.moodle.org/37/en/Course_restore

Per a qualsevol dubte o suport recorde consultar la Web d'Ajudes Normalitzades de Gestió En L'Atenció a persones usuàries UV (https://angela.uv.es) o contactar amb el CAU.

(Editado por Admin Usuario - envío original Tuesday, 12 de March de 2019, 11:39)