Tipo: 2021-22
Castellano: 2021-22 Más allá del placer y de lo útil. Ética aristotélica vs. utilitarismo Gr.SG (90134)
Inglés: 2021-22 Més enllà del plaer i de l'útil. Ètica aristotèlica vs. utilitarisme Gr.SG (90134)