Tipo: 2022-23
Castellano: 2022-23 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE L'IMATGE Gr.A (04768)
Inglés: 2022-23 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE L'IMATGE Gr.A (04768)